Gwarantowany efekt

Bierzemy odpowiedzialność za to, co robimy! Zarówno jeżeli chodzi o jakość przeprowadzanych przez nas zabiegów, jak i jakość stosowanych materiałów. Nasi stomatolodzy to w większości lekarze z wieloletnią praktyką i o uznanym dorobku zawodowym, a często i naukowym. Wszystkie stosowane w klinice materiały lub urządzenia posiadają niezbędne atesty lub dopuszczenia. Powyższe pozwala nam udzielać pełnej rękojmi na świadczone przez nas usługi, na zasadach przewidzianych ogólnymi przepisami prawa. Dokładamy wszelkich starań, aby wszelkie nasze usługi były wykonywane prawidłowo. O ile jednak się zdarzy, że tak nie będzie, bez dodatkowych kosztów dla pacjenta, wykonamy powtórnie to, co już za pierwszym razem winno było być zrobione dobrze. Wiemy, że renoma, to najlepszy kapitał!